แอพพนันบอล Sky-mobi

แอพพนันบอล หางโจว ประเทศจีน 11 พ.ย. 2555 (GLOBE NEWSWIRE) — Sky-mobi Limited (“Sky-mobi” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq:MOBI) ร้านค้าแอปพลิเคชันมือถือชั้นนำและผู้ให้บริการ

เครือข่ายโซเชียลบนมือถือในประเทศจีน ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสำหรับไตรมาส 2 ของปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (“ไตรมาส 2 ปี 2556″)

กลยุทธ์ของเราในการติดตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนมีความก้าวหน้าอย่างมากกับพันธมิตร 78 รายในปัจจุบัน กลยุทธ์ออฟไลน์ของเรา เช่น การติดตั้งแพลตฟอร์มฟรีในโทรศัพท์ของผู้

ใช้ปลายทาง ณ จุดขายในสถานที่ตั้งจริง เช่น ในร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มาร์ท ก็แสดงให้เห็นความคืบหน้าเช่นกัน และเราคาดว่าจะปิดพันธมิตรที่สำคัญหลายแห่งในไม่ช้า

การเป็นพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยให้ Sky-mobi มีที่ตั้งร้านค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพกับประชากรผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวจีนจำนวนมากเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน” นายซ่งกล่าวสรุป โทรศัพท์ที่จุดขายในสถานที่จริง เช่น ในร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มาร์ท ก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่ดีเช่นกัน และเราคาดว่าจะปิด

พันธมิตรที่สำคัญหลายแห่งในไม่ช้า การเป็นพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยให้ Sky-mobi มีที่ตั้งร้านค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพกับประชากรผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวจีนจำนวนมากเพื่อเข้าถึง

แอปพลิเคชัน” นายซ่งกล่าวสรุป โทรศัพท์ที่จุดขายในสถานที่จริง เช่น ในร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มาร์ท ก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่ดีเช่นกัน และเราคาดว่าจะปิด

พันธมิตรที่สำคัญหลายแห่งในไม่ช้า การเป็นพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยให้ Sky-mobi มีที่ตั้งร้านค้าเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพกับประชากรผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวจีนจำนวนมากเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน” นายซ่งกล่าวสรุป

กลยุทธ์ทางการเงินของเราคือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในสมาร์ทโฟน เป้าหมายของเราคือการรักษากระแสเงินสดให้เป็นกลางถึงบวกโดยใช้เงินสดที่ได้จากธุรกิจฟีเจอร์โฟนของเรา เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาของสมาร์ทโฟน” นายยังกล่าวสรุป

Sky-mobi วิเคราะห์รายได้จากสองมุมมอง: ตามหน่วยธุรกิจและตามแหล่งที่มา รายได้แยกตามหน่วยธุรกิจแบ่งออกเป็น: “รายได้จากร้านค้าแอปพลิเคชัน” “รายได้ชุมชนเหมาเหมา” และ “รายได้อื่นๆ”

รายได้ตามแหล่งที่มาแบ่งออกเป็นสามประเภท: “รายได้ที่รวบรวมจากช่องทางของผู้ให้บริการ” “รายได้ที่รวบรวมจากช่องทางบุคคลที่สาม” และ “รายได้อื่นๆ” “รายได้อื่นๆ” ประกอบด้วย

ค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม Maopao เพื่อโปรโมตและขายแอปพลิเคชัน และรายได้ในต่างประเทศของ

Sky-mobi ที่รวบรวมผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ เนื่องจาก “รายได้อื่นๆ” เป็นเพียงส่วนน้อยของรายได้รวมของ Sky-mobi การสนทนาและการวิเคราะห์ “รายได้ตามแหล่งที่มา” ด้านล่างจึงไม่วิเคราะห์ “รายได้อื่นๆ”

การอภิปรายและการวิเคราะห์ด้านล่างเน้นที่รายได้ตามแหล่งที่มา เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าเมตริกนี้มีประโยชน์มากกว่าสำหรับนักลงทุนในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจของบริษัทรายรับรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลง 19.3% เป็น 139.8 ล้านหยวน (22.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 173.2 ล้านหยวนในไตรมาส 2 ปี 2555

รายได้ที่รวบรวมจากช่องทางของผู้ให้บริการเครือข่าย 99.4 ล้านหยวน (15.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสที่สอง 2556 คิดเป็น 71.1% ของรายรับรวม ลดลง 30.9% จากไตรมาสที่

สอง 2555 Sky-mobi มีผู้ใช้เข้าชม 3.1 พันล้านครั้ง และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 657.2 ล้านครั้งและ เนื้อหาจากร้านค้าแอปพลิเคชัน Maopao ในไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง

37.8% และ 22.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการเข้าชมของผู้ใช้ 4.9 พันล้านครั้งและการดาวน์โหลด 845.2 ล้านครั้งในไตรมาสที่สองของปี 2555 กิจกรรมของผู้ใช้และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสโตร์ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก ส่วนแบ่งการตลาดของฟีเจอร์โฟนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการจัดส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยรวมในจีน

รายได้ที่รวบรวมจากช่องทางบุคคลที่สามอยู่ที่ 36.8 ล้านหยวน (5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 39.8% จากไตรมาสที่สองของปี 2555 และคิดเป็น 26.3% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาส

ที่สอง 2556 ชุมชน Maopao ของ Sky-mobi มีสมาชิกที่ใช้งานอยู่ 15.0 ล้านคนและ 778.4 ล้านคน การเข้าสู่ระบบของสมาชิกในไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 10.3% และ

46.0% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับสมาชิกที่ใช้งานอยู่ 16.7 ล้านคนและการเข้าสู่ระบบของสมาชิก 1.4 พันล้านคนในไตรมาสที่สองของปี 2555 รายได้จากชุมชนเหมาเป่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ

ใช้จ่ายต่อการใช้งานที่สูงขึ้น สมาชิกที่มาจากเกมโซเชียลบนมือถือที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองเกมของบริษัทคือ “แฟนตาซีสามก๊ก” และ “โลกเวทมนตร์แห่งเทพนิยาย” บริษัทคาดว่ารายได้ที่รวบรวมจากช่องทางบุคคลที่สามจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้รวมในไตรมาสต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น

ต้นทุนรวมของรายได้สำหรับไตรมาสที่สองปี 2556 ลดลง 8.5% มาอยู่ที่ 105.5 ล้านหยวน (16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับ 115.2 ล้านหยวนในไตรมาสที่สอง 2555

ต้นทุนรายได้ที่ไม่ใช่ IFRS ทั้งหมดสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 8.6% มาอยู่ที่ 104.5 ล้านหยวน (16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับ 114.3 ล้านหยวนในไตรมาสที่สอง 2555

ต้นทุนรายได้ที่ไม่ใช่ IFRS หมายถึงต้นทุนของรายได้ที่ไม่รวมค่าชดเชยตามส่วนแบ่ง การอภิปรายและการวิเคราะห์ด้านล่างเน้นที่ต้นทุนของรายได้ที่ไม่ใช่ IFRS ซึ่งบริษัทเชื่อว่าสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทได้แม่นยำกว่าต้นทุนของรายได้ IFRS

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้กับผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมลดลง 10.7% เป็น 93.9 ล้านหยวน (14.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสที่สอง 2556 เทียบกับ 105.2 ล้านหยวนใน

ไตรมาสที่สอง 2555 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนช่องทางที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ช่องทางของผู้ให้บริการ ถูกชดเชยบางส่วนด้วยเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับผู้ให้บริการ

โทรศัพท์มือถือและผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ และเพิ่มการใช้จ่ายในเนื้อหาบนมือถือคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้การรักษาลูกค้าในชุมชน Maopao ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประมาณ 9.0 ล้านหยวนถูก

ย้อนกลับเป็นต้นทุนขายในไตรมาสที่สองของปี 2555 ในขณะที่ไม่มีการกลับรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาสที่สอง 2556 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในปีงบประมาณปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ไม่ใช่ IFRS ซึ่งรวมถึงเงินเดือนและผลประโยชน์ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายสำนักงานและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานของร้านค้าแอปพลิเคชัน

Maopao และชุมชน Maopao เพิ่มขึ้น 15.4% เป็น 10.6 ล้านหยวน (1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสที่สอง 2556 เทียบกับ 9 หยวน .2 ล้านในไตรมาสที่สองของปี 2555 การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามในการรักษาการดำเนินงานเชิงรุกในธุรกิจฟีเจอร์โฟน ตลอดจนการพัฒนาตลาดต่างประเทศและรายได้อื่นๆ

กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 40.7% เป็น 34.4 ล้านหยวน (5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับ 58.0 ล้านหยวนในไตรมาสที่สอง 2555 อัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ใช่

IFRS ในไตรมาสที่สอง 2556 อยู่ที่ 25.3% ลดลงจาก 34.0% ในไตรมาสที่สอง ปี 2555 สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์

เคลื่อนที่ ต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้รับเนื้อหาบนมือถือที่มีคุณภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมายถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารและรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทาง ความบันเทิงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ลดลง 4.2% ในไตรมาสที่สอง 2556 เป็น 49.7 ล้านหยวน (7.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก 51.8 ล้านหยวนในไตรมาสที่สอง 2555

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ใช่ IFRS อยู่ที่ 42.6 ล้านหยวน (6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสที่สองของปี 2556 เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 40.0 ล้านหยวนในไตรมาสที่สองของปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ใช่ IFRS หมายถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่รวมค่าชดเชยแบบใช้ร่วมกัน การอภิปรายและการวิเคราะห์ด้านล่างมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่ใช่ IFRS ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อนักลงทุนในการทำความเข้าใจกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ IFRS

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง การมุ่งเน้นของบริษัทในการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม Android/ผลิตภัณฑ์ Android เพื่อเข้าร่วมในตลาดสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันสูง และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของชุมชน Maopao .

จำนวนพนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 685 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จาก 671 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราในการขยายชุมชนเหมาเปา ตลอดจนระดับพนักงานที่สูงขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์ม Android/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Android

กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่สอง 2556 อยู่ที่ 11.7 ล้านหยวน (1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับกำไรสุทธิ 7.1 ล้านหยวนในไตรมาสที่สอง 2555 ผลขาดทุนสุทธิที่ไม่ใช่ IFRS ในไตรมาสที่สอง 2556 อยู่ที่ 3.6 ล้านหยวน (0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับกำไรสุทธิที่ไม่ใช่ IFRS ที่ 19.8 ล้านหยวนในไตรมาสที่สอง 2555

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดต่อหุ้นในไตรมาสที่สอง 2556 เท่ากับ 0.04 หยวน (0.01 ดอลลาร์สหรัฐ) และขาดทุนพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลดต่อโฆษณาเท่ากับ 0.36 หยวน (0.06 ดอลลาร์สหรัฐ)

ขาดทุนพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ใช่ IFRS ต่อหุ้นในไตรมาสที่สองของปี 2556 เท่ากับ 0.01 หยวน (0.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และขาดทุนพื้นฐานและขาดทุนต่อการปรับลดที่ไม่ใช่ IFRS ต่อโฆษณาเท่ากับ 0.11 หยวน (0.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

จำนวนโฆษณาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณรายได้พื้นฐานและรายได้ปรับลดต่อโฆษณาสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 32,273,875Sky-mobi มีหุ้นสามัญจำนวน 258,191,000 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และหุ้นสามัญจำนวน 257,389,800 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เพื่อเสริมงบการเงินรวมที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ IFRS Sky-mobi ใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS หลายตัวที่กำหนดไว้ด้านล่าง บริษัทเชื่อ

ว่าผู้บริหารและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS ในการประเมินผลการดำเนินงานและแนวโน้มของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทเชื่อว่ามาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยการยกเว้นบางรายการที่อาจไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของบริษัท

การนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนี้ไม่ได้หมายความว่าจะถือว่าเหนือกว่า แยกออกจากหรือทดแทนผลลัพธ์ที่จัดทำขึ้นตาม IFRS ข้อจำกัดของการใช้ต้นทุนของรายได้ที่ไม่ใช่ IFRS กำไรขั้นต้น ค่า

ใช้จ่ายในการดำเนินงาน กำไรจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ และกำไรสุทธิต่อหุ้นคือมาตรการที่ไม่ใช่ IFRS ไม่รวมค่าชดเชยตามส่วนแบ่งที่ได้รับและจะคงอยู่ต่อไป อนาคตอันใกล้จะเป็นค่าใช้

จ่ายที่เกิดซ้ำที่มีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนเงิน IFRS ที่ไม่รวมอยู่ในการวัดผลที่ไม่ใช่ IFRS แต่ละรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS โปรดดูตารางที่มีการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS กับมาตรการ IFRS ที่เปรียบเทียบได้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

การประกาศนี้ประกอบด้วยการแปลจำนวนเงิน Renminbi (RMB) บางส่วนเป็นดอลลาร์สหรัฐ (US$) ในอัตราที่ระบุเพื่อความสะดวกของผู้อ่านเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การแปล

ทั้งหมดจาก แอพพนันบอล เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำที่อัตรา RMB 6.2848 ถึง US$1.00 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ทางสถิติ H.10 ของ Federal Reserve Board

เมื่อคำนวณจำนวนผู้ใช้ Maopao Sky-mobi จะนับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่มีซิมการ์ดเฉพาะเพื่อเข้าถึง Maopao ในฐานะผู้ใช้คนเดียว ดังนั้น บุคคลที่เข้าถึง Maopao ผ่าน

โทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่มีซิมการ์ดสองใบแยกกันจะถูกนับเป็นผู้ใช้สองคน ในขณะที่บุคคลที่เข้าถึง Maopao ผ่านโทรศัพท์มือถือสองเครื่องโดยใช้ซิมการ์ดเดียวกันจะนับเป็นผู้ใช้สองคนด้วย

จำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและชื่อเนื้อหาบน Maopao หมายถึงจำนวนคำขอของผู้ใช้มือถือสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะหรือชื่อเนื้อหา หรือการอนุญาตให้เข้าถึง

คุณลักษณะเฉพาะของแอปพลิเคชันเฉพาะหรือชื่อเนื้อหาจาก Maopao . ผู้ใช้อาจส่งคำขอดาวน์โหลดหลายรายการสำหรับแอปพลิเคชันหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแอปพลิเคชันและ

การหยุดชะงักเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการดาวน์โหลดหรือไม่จำนวนสมาชิกที่ใช้งานของชุมชน Maopao หมายถึงจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนที่เข้าสู่ระบบชุมชน Maopao อย่างน้อยสองครั้งในช่วงหนึ่งเดือนสำหรับไตรมาสที่เกี่ยวข้อง

การประกาศนี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ในบางกรณี คุณ

สามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้เงื่อนไขเช่น “อาจ” “จะ” ” เชื่อว่า ” ” คาดหวัง ” ” คาดหวัง ” ” ตั้งใจ ” ” ประมาณการ ” ” แผน ” ” ต่อ ” หรือ

สำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน แง่ลบของคำเหล่านี้ หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ . ข้อความดังกล่าว รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มธุรกิจของบริษัท มีความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำกำไร และความสามารถ

ทางการตลาดของโซลูชั่นของบริษัท ประวัติการดำเนินงานที่จำกัดของบริษัท มาตรการที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือมุ่งเป้าไปที่บริการที่เกี่ยวข้องกับ

แอปพลิเคชันมือถือ ประมาณการรายได้ของบริษัทสำหรับงวดอนาคต ความสามารถของบริษัทในการรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการชำระเงิน

การพึ่งพาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการรวบรวมรายได้ส่วนใหญ่ ความล้มเหลวในการเรียกเก็บเงินและการส่ง ซึ่งมักจะอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัท ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการคว้าโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนที่กำลังเติบโต ความสามารถในการขอรับและรักษาใบอนุญาตและการอนุมัติที่

เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดหรือคงไว้ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน

วิจัยและพัฒนา และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นเมื่อวันที่ 29

มิถุนายน 2555 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัท และอุตสาหกรรมของมัน บริษัทไม่มีภาระ

ผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ความสามารถ

ในการดึงดูดหรือรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติและพนักงานวิจัยและพัฒนา และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ใน

ปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัท และอุตสาหกรรมของมัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการ

เปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ความสามารถในการดึงดูดหรือรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติและพนักงานวิจัยและพัฒนา และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน

เอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

อิงตามการคาดการณ์ สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัท และอุตสาหกรรมของมัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้

สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด สมมติฐาน ประมาณการและประมาณการเกี่ยวกับบริษัทและ

อุตสาหกรรมของบริษัท บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด สมมติฐาน ประมาณการและประมาณการเกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมของบริษัท บริษัท

ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

Sky-mobi Limited ดำเนินการร้านแอพพลิเคชั่นมือถือชั้นนำในประเทศจีน โดยวัดจากรายได้ในปี 2010 ตามรายงานที่บริษัทจัดทำขึ้นและจัดทำโดย Analysys International ใน

เดือนกรกฎาคม 2011 ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาอิสระ บริษัททำงานร่วมกับบริษัทโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตั้งร้านแอปพลิเคชันมือถือ Maopao ล่วงหน้าบนโทรศัพท์มือถือ และกับผู้ให้

บริการเนื้อหาเพื่อจัดหาแอปพลิเคชันและชื่อเนื้อหาให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ร้าน Maopao สามารถเรียกดู ดาวน์โหลด และเพลิดเพลินกับแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาต่างๆ เช่น เกมที่เล่นคนเดียว เพลง

มือถือ และหนังสือ ร้าน Maopao ของบริษัทช่วยให้สามารถดาวน์โหลดและเรียกใช้แอปพลิเคชันมือถือและเนื้อหาบนโทรศัพท์มือถือต่างๆ ที่มีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่แตก

ต่างกัน บริษัทยังดำเนินการชุมชนเครือข่ายสังคมมือถือในประเทศจีน ชุมชน Maopao ที่ให้บริการเกมโซเชียลบนมือถือ แอพพลิเคชั่นและเนื้อหาที่มีฟังก์ชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน บริษัทตั้งอยู่ในหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:www.sky-mobi.com .

ซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 12 พ.ย. 2555) – AMD (NYSE:AMD) เปิดตัวAMD FirePro™ S10000ซึ่งเป็นการ์ดกราฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรม ออกแบบ
มาสำหรับเวิร์คโหลดการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) และแอพพลิเคชั่นที่เน้นด้านกราฟิก AMD FirePro S10000 เป็นการ์ดระดับมืออาชีพรุ่นแรกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหนึ่ง

teraFLOPS (TFLOPS) ของประสิทธิภาพจุดลอยตัวแบบ double-precision ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการคำนวณHPC นอกจากนี้ยังเป็นการ์ดระดับไฮเอนด์พิเศษใบแรกที่นำ 5.91 TFLOPS ของความแม่นยำสูงสุดเดียวเป็นประวัติการณ์และ 1.48 TFLOPS ของการคำนวณจุดลอยตัวแบบแม่นยำสองเท่า2. ประสิทธิภาพนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึง

ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลที่เร็วที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ทำงานด้วยข้อมูลจำนวนมาก นอกจาก HPC แล้ว FirePro S10000 ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปเสมือน (VDI) และการปรับใช้กราฟิกเวิร์กสเตชัน

เดวิด คัมมิงส์ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกราฟิกระดับมืออาชีพของ AMD กล่าวว่า “ความต้องการบนเซิร์ฟเวอร์โดยการคำนวณและเวิร์กโหลดที่เน้นกราฟิกยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก เนื่องจากมืออาชีพทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อออกแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ “AMD FireProS10000 ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมกราฟิก Core Next ของ

เรา ช่วยให้กราฟิกเซิร์ฟเวอร์มีบทบาทสองประการในการให้ทั้งพลังประมวลผลและกราฟิกพร้อมๆ กัน การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ ในขณะที่ช่วยลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของสำหรับผู้จัดการฝ่ายไอที ”

FirePro S10000 มา พร้อมกับสถาปัตยกรรมกราฟิกคอร์ Next-Gen แห่งอนาคตของ AMD นำการประมวลผลและการแสดงภาพประสิทธิภาพสูงมาสู่หลากหลายสาขาวิชา เช่น การเงิน

การสำรวจน้ำมัน วิชาการบิน ดีไซน์และวิศวกรรมยานยนต์ ธรณีฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การแพทย์ และการป้องกัน ด้วย GPU คู่ในที่ทำงาน ผู้เชี่ยวชาญสามารถสัมผัสกับปริมาณงานสูง การถ่ายโอนเวลาแฝงต่ำ เพื่อให้สามารถคำนวณการคำนวณที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วซึ่งต้องการความแม่นยำสูง

ro S10000 ช่วยให้ GPU มีความหนาแน่นสูงในศูนย์ข้อมูลสำหรับ VDI และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลโดยรวม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายไอทีที่พิจารณา GPU

เพื่อรักษาการประมวลผลและอำนวยความสะดวกให้กับเวิร์กโหลดที่เน้นกราฟิก GPU ออนบอร์ดสองตัวสามารถช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แทนที่ความจำเป็นในการซื้อการ์ดกราฟิกระดับไฮเอนด์พิเศษเพียงตัวเดียว และสามารถช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) เนื่องจากค่าพลังงานและความเย็นที่ลดลง

ประสิทธิภาพการประมวล ผล: AMD FirePro S10000 เป็นการ์ดแสดงผลเซิร์ฟเวอร์ GPU แบบคู่ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา โดยให้ความแม่นยำมากกว่า 1.3 เท่า และประสิทธิภาพจุดลอยตัวที่มีความแม่นยำสองเท่าสูงสุด 7.8 เท่าของผลิตภัณฑ์ GPU แบบคู่ที่เปรียบเทียบได้ของคู่แข่ง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพ 1.48 TFLOPS ที่ไม่เคยมีมาก่อนของประสิทธิภาพจุดลอยตัวที่มีความแม่นยำสูงสองเท่า (3);

เพิ่มประสิทธิภาพต่อวัตต์: AMD FirePro S10000 ให้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อวัตต์ที่มีความแม่นยำสองเท่าสูงสุด – 3.94 กิกะฟลอปส์ – มากกว่าผลิตภัณฑ์ GPU คู่3 ตัวที่เทียบเคียงได้ถึง 4.7 เท่า ;
แบนด์วิดท์หน่วยความจำสูง:พร้อมกับบัฟเฟอร์เฟรม GDDR5 ขนาด 6GB และอินเทอร์เฟซ 384 บิต AMD FirePro S10000 มอบแบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงถึง 1.5 เท่าของโซลูชัน dual-GPU 4 ที่แข่งขัน กัน
รองรับ DirectGMA : คุณสมบัตินี้จะลบแบนด์วิดท์ของ CPU และคอขวดเวลาแฝง เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง GPU ทั้งสอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลแบบ P2P ระหว่างอุปกรณ์บนบัสและ GPU ได้ โดยไม่จำเป็นต้องข้ามหน่วยความจำหลักของโฮสต์ ใช้ CPU หรือถ่ายโอนข้อมูลซ้ำซ้อนเพิ่มเติมผ่าน PCI Express ®ส่งผลให้มีการถ่ายโอนข้อมูลที่มีความหน่วงต่ำในปริมาณมาก สำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการความแม่นยำสูง

การสนับสนุนOpenCL ™ : OpenCL ได้กลายเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมคำนวณที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลแบบคู่ขนานของ FirePro

S10000 อย่างเต็มที่ สิ่งนี้ได้เร่งความเร็วการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) วิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAE) และซอฟต์แวร์สื่อและความบันเทิง (M&E) ซึ่งเปลี่ยนวิธีการ

ทำงานของมืออาชีพด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานกรุณาเยี่ยมชม AMD ที่SC12บูธ # 2019 เพื่อดู AMD FirePro S10000 ขับเคลื่อนเทคโนโลยีกราฟิกล่าสุด

มดี เอเอ็มดี (NYSE:AMD) เป็นผู้ริเริ่มการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผู้นำในยุคต่อไปของประสบการณ์ดิจิทัลที่สดใสด้วยหน่วยประมวลผลเร่งความเร็ว AMD (APU) ที่ก้าวล้ำซึ่งขับเคลื่อน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ AMD มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและสภาพแวดล้อมเวอร์ชวลไลเซชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีกราฟิกที่เหนือกว่าของ AMD มีอยู่ในโซลูชั่นที่หลากหลายตั้งแต่เกมคอนโซล พีซี ไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.amd.com

AMD, โลโก้ AMD Arrow, AMD FirePro, Radeon และการรวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple, Inc. และใช้งานโดยได้รับอนุญาตจาก Khronos ชื่ออื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

1 AMD FirePro™ S10000 มอบประสิทธิภาพจุดทศนิยมแบบ dual-precision ที่มีความแม่นยำสูงสุด 1.48 TFLOPS — ไม่มีการ์ดกราฟิกเซิร์ฟเวอร์ AMD หรือ Nvidia ใดที่เกินหนึ่ง

TFLOPS มาก่อน ก่อนการเปิดตัว AMD FirePro S10000 การ์ดแสดงผลสูงสุดของ AMD สำหรับความแม่นยำสองเท่าคือ AMD FirePro™ W9000 ที่มี 1.0 TFLOPS และการ์ดที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุดของ Nvidia ในตลาด ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555 คือ Tesla M2090 ที่มีความแม่นยำสองเท่า 665 GFLOPS . ไป ที่ http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html สำหรับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ Nvidia FP-71

2 AMD FirePro™ S10000 ให้ความเร็วสูงสุด 5.91 TFLOPS ของ single-precision และ 1.48 TFLOPS ของประสิทธิภาพจุดทศนิยม double-precision สูงสุด เมื่อเทียบกับ

Nvidia Tesla K10 ที่มีความสามารถสูงสุด 4.58 TFLOPS ของ peak single-precision และ 190 GFLOPS peak ประสิทธิภาพทศนิยมสองความแม่นยำ ไป ที่ http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html สำหรับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ Nvidia เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31/10/12 FP-65

3อ้างอิงจากการเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2555 ระหว่าง AMD FirePro S10000 กับ 1.48 TFLOPS ที่มีความแม่นยำสองเท่าสูงสุด, กำลังไฟสูงสุดของบอร์ด 375W และ 3.94

GFLOPS ความแม่นยำสองเท่าของประสิทธิภาพต่อวัตต์ เมื่อเทียบกับ dual-GPU Nvidia Tesla K10 ที่มีความแม่นยำสองเท่าสูงสุด 190 GFLOPS, กำลังไฟบอร์ดสูงสุด 225W และ

ประสิทธิภาพความแม่นยำสองเท่าน้อยกว่า 1 GFLOPS ต่อวัตต์ (0.84) ข้อมูล จำเพาะของผลิตภัณฑ์ Nvidia Tesla K10 พบได้ที่นี่http://www.nvidia.com/content/PDF/kepler/Tesla_K10_BD-06280-001_v05.pdf FP-68

4 AMD FirePro™ S10000 มีแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 480 GB/วินาที เมื่อเทียบกับ Nvidia Tesla K10 ที่มีแบนด์วิดท์หน่วยความจำ 320 GB/วินาที ไป ที่ http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html สำหรับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ Nvidia FP-66

วอเตอร์ลู, ออนตาริโอ–(Marketwire – 12 พ.ย. 2555) – Research In Motion (RIM) (NASDAQ:RIMM)(TSX:RIM) ประกาศในวันนี้ว่าจะจัดงานเปิดตัว BlackBerry® 10

ในวันที่ 30 มกราคม2556งานนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก วันนี้จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์มใหม่ – BlackBerry 10 เช่นเดียวกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟน BlackBerry 10 สองรุ่นแรก รายละเอียดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและความพร้อมใช้งานจะประกาศในงาน

“ในการสร้าง BlackBerry 10 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์มือถือที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง ทีมงานของเราทำงาน

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำเสนอคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่ลูกค้าของเรา ผสมผสานกับเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ และ Thorsten

Heins ประธานและซีอีโอของ Research In Motion กล่าว “ต้องขอบคุณความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกและระบบนิเวศของนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้น เราเชื่อว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับ BlackBerry 10 เราตั้งตารอที่จะให้ BlackBerry 10 อยู่ในมือลูกค้าของเราทั่วโลก”

BlackBerry 10 จะนำเสนอแอปพลิเคชันชั้นนำมากมายจากทั่วโลกและจากทุกหมวดหมู่ รวมถึงเกม, ผลผลิต, สังคม, ไลฟ์สไตล์และสันทนาการ, มัลติมีเดียและเนื้อหาที่เผยแพร่ ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและองค์กร

แพลตฟอร์ม BlackBerry® 10 เพิ่งได้รับการรับรอง FIPS 140-2 ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถปรับใช้สมาร์ทโฟน BlackBerry 10 และ BlackBerry® Enterprise

Service 10 ได้ทันทีที่วางจำหน่าย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์ BlackBerry ได้รับการรับรองก่อนการเปิดตัว นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ RIM ได้ประกาศว่าสมาร์ทโฟน BlackBerry 10 ได้เข้าสู่ห้องปฏิบัติการของผู้ให้บริการแล้วมากกว่า 50 แห่ง โดยคาดว่าจะมีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีกมากในสัปดาห์หน้า

BlackBerry® Flow เป็นประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ที่ช่วยให้การนำทางในแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่และ BlackBerry® Hub เป็นไปอย่างราบรื่น ข้อความ การแจ้งเตือน ฟีด และกิจกรรมในปฏิทินทั้งหมดจะเข้ามาใน BlackBerry Hub และไม่ว่าผู้ใช้จะทำอะไรกับอุปกรณ์ก็ตาม ด้วยท่าทางง่ายๆ พวกเขาสามารถมองเข้าไปในฮับได้ตลอดเวลา

BlackBerry Keyboard จะเรียนรู้วิธีเขียนของคุณและปรับให้เข้ากับวิธีพิมพ์ของคุณ คุณจึงสามารถเขียนได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การพิมพ์ในตำนานที่มีแต่ BlackBerry เท่านั้นที่ทำได้

BlackBerry® Balance™ นำเสนอวิธีการที่หรูหราที่สุดในการตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าและองค์กรโดยไม่กระทบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วย BlackBerry Balance แอปและข้อมูล

ส่วนบุคคลจะถูกแยกจากข้อมูลงาน และลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากโปรไฟล์ส่วนตัวเป็นโปรไฟล์งานได้ด้วยท่าทางง่ายๆ โปรไฟล์งานได้รับการเข้ารหัสและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ทำให้องค์กรสามารถปกป้องเนื้อหาและแอปพลิเคชันได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากสมาร์ทโฟนเพื่อการใช้งานส่วนตัว

Research In Motion (RIM) ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมไร้สาย ปฏิวัติอุตสาหกรรมอุปกรณ์พกพาด้วยการเปิดตัวโซลูชัน BlackBerry® ในปี 2542 ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และบริการของ

BlackBerry ถูกใช้โดยลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกเพื่อติดต่อกับผู้คน และเนื้อหาที่สำคัญที่สุดตลอดทั้งวัน RIM ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และตั้งอยู่ในเมืองวอเตอร์ลู รัฐออนแทรีโอ และมี

สำนักงานในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา RIM จดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ (NASDAQ:RIMM) และตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX:RIM) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.rim.comหรือwww.blackberry.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 2538 และกฎหมายหลักทรัพย์ของ

แคนาดา รวมถึงข้อความเกี่ยวกับ: ความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเวลาและขอบเขตของการเปิดตัว BlackBerry 10; การเปิดตัวอุปกรณ์ BlackBerry 10 สองเครื่องแรก;

เวลาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ BlackBerry 10; ประโยชน์ที่คาดหวังของเบราว์เซอร์ BlackBerry 10 ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันและแคตตา

ล็อก ความสามารถด้านมัลติมีเดีย และประสบการณ์ผู้ใช้ หุ้นส่วนอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและสมาร์ทโฟน BlackBerry 10 เจเนอเรชันถัดไปของบริษัท ซึ่งรวม

ถึงคุณลักษณะสำคัญของ BlackBerry 10 เช่น BlackBerry Flow, BlackBerry Hub, BlackBerry Balance และแป้นพิมพ์ BlackBerry และความคาดหวังเกี่ยวกับรายการห้อง

ปฏิบัติการของผู้ให้บริการเพิ่มเติม คำและวลี “จะเป็น”, “จะ”, “เติบโต”, “เชื่อ”, “มองไปข้างหน้า”, “คาดหวัง” และคำและวลีที่คล้ายคลึงกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการและสมมติฐานที่ทำโดย RIM ในแง่ของประสบการณ์และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และ

การพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ RIM เชื่อว่ามีความเหมาะสมในสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจทั่วไป ระดับราคาผลิตภัณฑ์และความรุนแรงในการแข่งขัน ข้อจำกัดด้านอุปทาน เวลาและความสำเร็จของการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ความคาดหวังของ RIM เกี่ยวกับธุรกิจ กลยุทธ์ โอกาสและแนวโน้ม

ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ RIM แตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวม

ถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของ RIM ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในเวลาที่เหมาะสมหรือในการแข่งขัน ราคา รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับความล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟน BlackBerry 10 ของบริษัท ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงความสามารถของ RIM ในการแข่งขันใน

ตลาดแท็บเล็ต พันธมิตรเชิงกลยุทธ์หรือธุรกรรมภายในอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สาย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของ RIM ในการรักษาหรือเพิ่มรายได้จากบริการ ความเชื่อมั่น

ของ RIM ต่อพันธมิตรผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่าย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของเครือข่ายและการหยุดชะงักของธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้น การสูญ

เสียรายได้ และความเสียหายต่อชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของบริการ ความสามารถของ RIM ในการจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังและสินทรัพย์ ความสามารถของ RIM ใน

การดำเนินการและตระหนักถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโปรแกรม CORE ความสามารถของ RIM ในการรักษาหรือเพิ่มยอดเงินสด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการรวบรวม การจัดเก็บ การส่ง การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล ความสามารถของ RIM ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรหลัก ความสามารถของ RIM ใน

การปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงการจัดการล่าสุด ความเชื่อมั่นของ RIM ต่อซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบที่ใช้งานได้สำหรับผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของ

บริษัท ความสามารถของ RIM ในการรักษาและปรับปรุงแบรนด์ BlackBerry; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศของ RIM; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของ

รัฐบาล รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเข้ารหัส ความเชื่อมั่นของ RIM ต่อผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายบุคคลที่สาม ผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ และผู้จำหน่าย

แพลตฟอร์มบริการ ความสามารถของ RIM ในการขยายและจัดการแค็ตตาล็อกแอปพลิเคชัน BlackBerry App World; RIM พึ่งพาผู้ผลิตรายอื่น ข้อบกพร่องและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นใน

ผลิตภัณฑ์ของ RIM; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอดีตของบริษัทในการให้คำแนะนำเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ความ

สามารถของ RIM ในการจัดการการเติบโตที่ผ่านมาและการพัฒนาด้านการบริการและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่บันทึกไว้ในงบดุลของ RIM การหยุดชะงักของธุรกิจของ RIM อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และความยาก

ลำบากในการคาดการณ์ผลประกอบการทางการเงินของ RIM เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่เข้มข้น และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สาย

ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RIM มีการกล่าวถึงในรายละเอียดมากขึ้นในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของ RIM ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของแบบฟอร์ม

40-F และส่วน “หมายเหตุเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ของ MD&A ของ RIM (สามารถขอรับสำเนาเอกสารได้ที่www.sedar.comหรือwww.sec.gov ) ปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการ

พิจารณาอย่างรอบคอบ และผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ RIM อย่างไม่เหมาะสม RIM ไม่มีเจตนาและไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เครื่องหมาย รูปภาพ และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในตระกูล BlackBerry และ RIM เป็นทรัพย์สินและเครื่องหมายการค้าเฉพาะของ Research In Motion Limited RIM, Research

In Motion และ BlackBerry จดทะเบียนกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ และอาจอยู่ระหว่างรอดำเนินการหรือจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง RIM ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิด และไม่ได้เป็นตัวแทน การรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ซานฟรานซิสโก, พฤศจิกายน 12, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Mondoผู้นำระดับโลกในตลาดสัญญาลู่และลานและ สนาม กีฬาในร่มที่งาน Greenbuild 2012 International Conference and Expo ในสัปดาห์นี้กำลังจัดแสดง พื้นยาง Harmoni (บูธ) 829S). การประชุมคือ 12 พ.ย. ถึง 17 พ.ย. ที่ Moscone Center ของซานฟรานซิสโก

พื้นยาง Harmoni ของ Mondo มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะหลายประการที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ ศูนย์

ออกกำลังกาย โบสถ์ พื้นที่ค้าปลีก โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรมเบา ได้รับการรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร GREENGUARD และ GREENGUARD Children & Schools Certification ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่ใช้งาน

การบำรุงรักษาต่ำ ไม่ต้องใช้แว็กซ์ถาวร สารเคมีลอกออก หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงอยู่ยั้งยืนยง. การสึกหรอ คราบสกปรก และทนต่อสารเคมีปลอดภัย. ลื่นและทนไฟป้องกันไฟฟ้าสถิตย์; ไม่มีพลาสติไซเซอร์ โลหะหนัก ฟอร์มาลดีไฮด์หรือใยหิน การปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ

สะดวกสบาย. รู้สึกดีใต้ฝ่าเท้าโดยไม่กระทบต่อการเคลื่อนย้ายของหนักที่กลิ้งไปมา อุ่นกว่าพื้นเซรามิกเนื่องจากการนำความร้อนได้ดีกว่าเงียบ. คุณสมบัติทางเสียงที่ยอดเยี่ยมช่วยลดเสียงการ

สัญจรทางเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลภาวะทางเสียงประสิทธิภาพสูง. ความมั่นคงในมิติสูงสำหรับการทนต่อแรงสถิตและการกลิ้งสูง เช่น รถเข็น โต๊ะ และเก้าอี้ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมด้วยความร้อน

ถูกสุขอนามัย แบคทีเรียทั่วทั้งตัว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสังเคราะห์ต้านเชื้อแบคทีเรียหรือสารเคลือบเฉพาะที่ ไม่มีรูพรุนสำหรับกำจัดกลิ่นและปัญหาด้านสุขอนามัย ต่างจากพรม

ตรงที่ไม่มีการกักเก็บฝุ่น แบคทีเรีย หรือเชื้อรา ซึ่งช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้จากโรคหืดและภูมิแพ้อันเนื่องมาจากคุณภาพอากาศไม่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. ง่ายต่อการรีไซเคิลและทิ้ง; มีส่วนช่วยในการริเริ่ม LEED ของผู้สร้าง

Harmoni ถูกใช้ ใน โรงเรียน Lady Bird Johnson Middle Schoolในเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาที่มีพื้นที่สุทธิเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และโครงการ LEED Gold อาคารที่เป็นศูนย์สุทธิจะผลิตพลังงานได้มากเท่ากับที่ใช้ไป ดังนั้นการใช้พลังงานโดยรวมในหนึ่งปีจึงเป็นศูนย์สุทธิ

Mondoเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดสัญญาจ้างลู่และลานและตลาดพื้นกีฬาในร่ม การผลิตพื้นผิวสำหรับแทบทุกการใช้งาน มีการติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็ก และ สนามหญ้า

เทียม Mondo 800 แห่ง ทั่วโลก Mondo ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้าครั้งที่ผ่านมาและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอนปี 2012 ล่าสุด

Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่งนอกจากนี้ บริษัทยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป

และเอเชีย สำหรับข่าวสารอัปเดต ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของ Mondo และการติดตั้งพื้นล่าสุดของบริษัท ไปที่mondoworldwide.comและชอบหน้า Facebook ของ Mondo America